• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Odměna asistenta senátora Michálka 05/2018

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 913/2018
číslo:
913
rok:
2018
název:
Odměna asistenta senátora Michálka %5/2018
složka:
Krajské sdružení Praha
položka:
Podpora senátora L. Michálka
hospodář:
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/11524
záměr:
Odměna asistenta senátora Michálka
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
Vít Šimral
účet:
1672925043/0800
vs:
21201814
částka:
-12920.00
doklad:
fa201816.pdf https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2016/06/20/asistsenatmichalek/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/ST/2018/05/vit-simral
podáno:
2018-06-06
proplaceno:
2018-06-07

Poznámka žadatele: Odměna Vítka Šimrala za asistování v senátu za květen 2018


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.