• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Storno: Měsíční odměna zastupitele O. Profanta 12/2016

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 913/2016
číslo:
913
rok:
2016
složka:
Krajské sdružení Praha
hospodář:
Ondřej Profant
položka:
Klub zastupitelů
zdroj:
veřejné peníze
záměr:
Placená funkce zastupitelů - O. Profant
název:
Měsíční odměna zastupitele O. Profanta 12/2016
příjemce:
Ondřej Profant
účet:
1725030113/0800
částka:
-0.00
doklad:
https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/ondrej-profant/
podáno:
2017-01-13
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/4950#change-14286
usnesení:
https://forum.pirati.cz/krajske-forum-praha-f349/ks-pha-38-2014-placena-funkce-zastupitelu-hlasovani-t27019.html
rest:
-1

Poznámka žadatele: Odměna Ondřeji Profantovi za 12/2016 dle vypočítané odměny podle skriptu: https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/tymy/praha/2016/12/ondrej-profant


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.