• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

STORNO 2016: Cestovné Olga Pavlů otevřený koncert

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 905/2016
číslo:
905
rok:
2016
složka:
Krajské sdružení Pardubický kraj
hospodář:
matej_brydl
položka:
Koaliční finance - veřejné
zdroj:
veřejné peníze
záměr:
STORNO 2016: Cestovné Olga Pavlů otevřený koncert
název:
Cestovné Olga Pavlů otevřený koncert
příjemce:
Olga Pavlů - doprava skupina Banda
účet:
159670612/0300
částka:
-0.00
doklad:
cestovné
podáno:
2017-01-11
rest:
-1

Poznámka žadatele: Doprava skupiny Banda na předvolební koncert. 40 km tam a 40 km zpět Celkem 80km * 2,50 Kč = 200 Kč


Poznámky Finančního odboru: Nová žádost: https://wiki.pirati.cz/fo/vydaje/fo_1470_2017

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.