• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

STORNO * Smlouva o dílo - správa, redakce a kontrola webů sledujuserialy.cz a sledujemefilmy.cz - 4/2014

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 83/2014
číslo:
83
složka:
Mediální odbor
hospodář:
Janek Wagner
položka:
Veřejně prospěšné kampaně
záměr:
Smlouva o dílo - správa, redakce a kontrola webů sledujuserialy.cz a sledujemefilmy.cz
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Michal Janík
účet:
107-1465240287/0100
částka:
0.00
doklad:
scan_smlouva_sledujeme_1_.pdf
podáno:
2014-04-25
proplaceno:
2014-06-07

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru: Stornováno. Původní částka -5000 Kč přepsána na 0 Kč kvůli zobrazování v evidenci.

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.