• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Výstavní stěna Expodream, 4x3 m, pro KC a pódiové akce

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 82/2014
číslo:
82
složka:
Mediální odbor
hospodář:
Janek Wagner
položka:
Veřejně prospěšné kampaně
záměr:
Výstavní stěna Expodream, 4x3 m, pro KC a pódiové akce
účel:
veřejné peníze
příjemce:
UniExpo CZ, s.r.o.
účet:
43-2635930227/0100
vs:
9141054
ks:
0008
částka:
-30986.00
doklad:
Zálohová fa.
Faktura
podáno:
2014-04-25
proplaceno:
2014-04-28
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-republikoveho-predsednictva-f352/zadost-o-souhlas-s-proplacenim-vystavni-steny-4x3-m-t22943.html
rest:
0

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.