• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Proplacení faktura manager kampaně

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 80/2014
číslo:
80
složka:
Mediální odbor
hospodář:
Janek Wagner
položka:
Propagace strany
záměr:
Proplacení faktura manager kampaně
účel:
účelově vázané peníze
příjemce:
Zdeněk Strnad – WSC promotion
účet:
1077819/2060
vs:
2014006
částka:
-50000.00
doklad:
2014006_pirati.pdf
podáno:
2014-04-24
proplaceno:
2014-04-24
souhlas:
https://forum.pirati.cz/hlasovani-republikoveho-predsednictva-f525/proplaceni-faktura-manager-kampane-t22795.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.