• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Tisk letáků senátní kampaň Luděk Maděra

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 802/2014
číslo:
802
složka:
Mediální odbor
hospodář:
Ing. Lukáš Černohorský
položka:
Veřejně prospěšné kampaně
záměr:
Tisk letáků pro senátní kampaň Luďka Maděry
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Luděk Maděra
účet:
955645661/0100
částka:
-5481.00
doklad:
Účtenka
podáno:
2015-10-03
proplaceno:
2015-04-27
souhlas:
https://forum.pirati.cz/jednani-republikoveho-predsednictva-f525/rp-15-2015-proplaceni-faktury-za-tisk-madera-t28471.html

Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.