• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
  • Lukas.Novy má oprávnění číst
  • @asistent strany má oprávnění nahrávat
  • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst

pronájem billboardu na ulici Purkyňova v Brně

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 73/2014
číslo:
73
složka:
Mediální odbor
hospodář:
Janek Wagner
položka:
Propagace strany
záměr:
pronájem billboardu na ulici Purkyňova v Brně
účel:
účelově vázané peníze
příjemce:
Vysoké učení technické v Brně
účet:
110723998/0300
vs:
8090011166
částka:
-7260.00
doklad:
Smlouva
podáno:
2014-04-17
proplaceno:
2014-04-18
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-republikoveho-predsednictva-f352/zadost-o-schvaleni-vydaje-billboard-v-brne-t22625.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.