• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

příspěvek na "Vlastní Noviny"

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 734/2017
číslo:
734
rok:
2017
název:
příspěvek na "Vlastní Noviny"
složka:
Mediální odbor
položka:
PaRo 2016 - Pirátské listy VLASTA
hospodář:
Mikuláš Ferjenčík
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/7396
záměr:
Pirátské listy Vlasta
usnesení:
https://forum.pirati.cz/post480962.html
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
Koalice Vlasta, z.s.
účet:
2800585034/2010
vs:
22017
částka:
-9900.00
doklad:
newdoc_2017-08-29_1_.pdf
podáno:
2017-08-29
proplaceno:
2017-08-29

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.