• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

mediální workshop

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 729/2014
číslo:
729
složka:
Personální odbor
hospodář:
Barbora Hrůzová
položka:
Školení a vzdělávání
záměr:
mediální workshop
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Vadim Petrov
účet:
19-8474600207/0100
vs:
231412
ks:
0308
částka:
-24999.00
doklad:
Faktura
podáno:
2014-12-23
proplaceno:
2014-12-24
souhlas:
https://forum.pirati.cz/jednani-republikoveho-predsednictva-f525/rp-1051-2014-schvaleni-vydaje-po-na-medialni-skoleni-t27289.html#p367678

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.