• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Doplatek DPH

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 722/2014
číslo:
722
složka:
Krajské sdružení Středočeský kraj
hospodář:
vaclav_malek
položka:
Propagace, pořádání akcí, volby
záměr:
Doplatek DPH
účel:
veřejné peníze
příjemce:
MAFRA, a.s.
účet:
1218942011/0100
vs:
1114032397
ks:
0308
částka:
-1610.00
doklad:
Výzva k úhradě
podáno:
2014-12-19
proplaceno:
2014-12-19
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-forum-stredocesky-kraj-f406/fin-pr-na-komun-volby-kralupech-n-vltavou-t26912.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru: Doplatek DPH k faktuře FO 572/2014. Omyl Finančního odboru. m(

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.