• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
  • Lukas.Novy má oprávnění číst
  • @ALL má oprávnění číst

materiál na 5000 placek 25 mm pro propagaci

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 70/2014
číslo:
70
složka:
Mediální odbor
hospodář:
Janek Wagner
položka:
Propagace strany
záměr:
materiál na 5000 placek 25 mm pro propagaci
účel:
volné peníze
příjemce:
Radek Zatloukal
účet:
2200012005/2010
vs:
14085
ks:
0008
částka:
-12288.80
doklad:
Zálohová fa.
Faktura
podáno:
2014-04-16
proplaceno:
2014-04-16
souhlas:
https://forum.pirati.cz/post305652.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.