• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Injekce USK - Reklama v regionálním tisku II.

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 708/2014
číslo:
708
složka:
Mediální odbor
hospodář:
Vít Konečný
položka:
Lokální kampaně, akce a propagace
záměr:
Injekce USK - Reklama v regionálním tisku II.
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Petr Holodňák
účet:
1325418784/0600
částka:
-2828.00
doklad:
pc080026.jpg
podáno:
2014-12-08
proplaceno:
2014-12-09
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-financniho-odboru-f230/injekce-usteckeho-kraje-druhy-nasup-t27521.html#p369794

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.