• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Bannery ze senátorské kampaně Luďka Maděry

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 699/2014
číslo:
699
složka:
Mediální odbor
hospodář:
Vít Konečný
položka:
Veřejně prospěšné kampaně
záměr:
Bannery ze senátorské kampaně Luďka Maděry
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Luděk Maděra
účet:
955645661/0100
částka:
-4454.00
doklad:
vf20141105.pdf
podáno:
2014-12-05
proplaceno:
2014-12-06

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.