• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Výdaje v oblasti PR v souvislosti s vybraným PR manažerem strany.

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 68/2016
číslo:
68
složka:
Mediální odbor
hospodář:
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
položka:
Odměny, Personální výdaje
záměr:
Výdaje v oblasti PR v souvislosti s vybraným PR manažerem strany.
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Věra Marušiaková
účet:
6701002209858701/6210
vs:
032015
ks:
0308
částka:
-2000.00
doklad:
faktura_marusiakova.pdf
podáno:
2016-03-18
proplaceno:
2016-03-20

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.