• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

nakup reflexních vest s potiskem

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 65/2016
číslo:
65
složka:
Mediální odbor
hospodář:
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
položka:
Propagace strany
záměr:
nakup reflexních vest s potiskem
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Martin Šmída
účet:
2500170056/2010
částka:
-8521.00
doklad:
1160407.pdf
podáno:
2016-03-17
proplaceno:
2016-03-20
souhlas:
https://forum.pirati.cz/post446734.html#p446734, https://forum.pirati.cz/post446733.html#p446733

Poznámka žadatele: zde: https://forum.pirati.cz/podatelna-medialniho-odboru-f229/zamer-nakup-reflexnich-vest-s-potiskem-t32825.html#p446439


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.