• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Proplacení cestovních nákladů

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 64/2017
číslo:
64
rok:
2017
název:
Proplacení cestovních nákladů
složka:
Personální odbor
položka:
Provozní výdaje personálního odboru
hospodář:
Bc. Jan Novák
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/5569
záměr:
Mediální školení KoDo
usnesení:
https://redmine.pirati.cz/issues/4898
zdroj:
@@Zdroj|@@
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
Jakub Vrzala
účet:
2800435503/2010
částka:
-440.00
doklad:
cestak.vrz.pdf
podáno:
2017-02-27
proplaceno:
2017-03-25

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.