• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pracovní cesta - zasedání RV 25.10.2014 Olomouc

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 647/2014
číslo:
647
složka:
Republikový výbor
hospodář:
Mgr. Jakub Burget
položka:
Provozní výdaje
záměr:
Pracovní cesta - zasedání RV 25.10.2014 Olomouc
účel:
volné peníze
příjemce:
Christina Poláková
účet:
0132656183/0800
částka:
-1420.00
doklad:
cestovné
podáno:
2014-11-20
proplaceno:
2014-11-21
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-financniho-odboru-f230/fo-647-2014-t27295.html#p367067

Poznámka žadatele: Já Ljuba Poláková nepoužívám bankovní účet, příjemce o této skutečnosti obeznámen. Cesta dle navigace bez dálnic: České Budějovice - Olomouc, Kateřinská 10 - 284 km a zpět. Celkem 568 km*2,50Kč/km = 1420 Kč


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.