• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Proplacení cestovních nákladů - Mediální školení KoDo 25.2.2017

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 62/2017
číslo:
62
rok:
2017
název:
Proplacení cestovních nákladů - Mediální školení KoDo 25.2.2017
složka:
Personální odbor
položka:
Provozní výdaje personálního odboru
hospodář:
Bc. Jan Novák
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/5565
záměr:
Mediální školení KoDo
usnesení:
https://redmine.pirati.cz/issues/4898#note-3
zdroj:
@@Zdroj|@@
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
Michal Gill
účet:
2000839374/2010
vs:
20170002
částka:
-638.00
doklad:
cestak_gill_25.2.2017.pdf
podáno:
2017-02-27
proplaceno:
2017-02-28

Poznámka žadatele: Cestovné na mediální školení KoDo konané v Praze dne 25.2.2017, nenárokuji proplacení místenek, výpočet: 329 + 309 = 638 Kč


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.