• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Záměr na výdaje spojené s plavbou

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 621/2017
číslo:
621
rok:
2017
název:
Záměr na výdaje spojené s plavbou
složka:
Krajské sdružení Středočeský kraj
položka:
Volební výdaje
hospodář:
František Kopřiva
záměr:
PKS 10/2017 - Záměr na výdaje spojené s plavbou
usnesení:
https://forum.pirati.cz/schuze-ks-stredocesky-kraj-f799/zapisy-z-porad-pks-t37168.html
druh:
Volební výdaj
příjemce:
Volební výdaje - centrála
účet:
2901172853/2010
částka:
-10000.00
doklad:
interní převod
podáno:
2017-08-17
proplaceno:
2018-02-25

Poznámka žadatele: Jedná se o vnitrostranický převod.


Poznámky Finančního odboru: Vyrobený interní příjem: https://wiki.pirati.cz/fo/prijmy/2018/i53

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.