• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Proplacení daru dle darovací smlouvy

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 605/2015
číslo:
605
složka:
Mediální odbor
hospodář:
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
položka:
Podpora radia Rastafari II.Q 2015
záměr:
Proplacení daru dle darovací smlouvy
účel:
veřejné peníze
příjemce:
spolek Rastafari
účet:
2500130003/2010
částka:
-6000.00
doklad:
Darovací smlouva
podáno:
2016-01-14
proplaceno:
2016-03-13
souhlas:
https://forum.pirati.cz/svodky-f208/svodka-republikoveho-predsednictva-t2648-90.html

Poznámka žadatele: Schválení je jednání RP bod 1.


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.