• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Proplacení daru dle darovací smlouvy

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 604/2015
číslo:
604
složka:
Mediální odbor
hospodář:
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
položka:
Podpora radia Rastafari na I. čtvrtletí 2015
záměr:
Proplacení daru dle darovací smlouvy
účel:
veřejné peníze
příjemce:
spolek Rastafari
účet:
2500130003/2010
částka:
-7200.00
doklad:
Darovací smlouva
podáno:
2016-01-14
proplaceno:
2016-03-13
souhlas:
https://forum.pirati.cz/svodky-f208/svodka-republikoveho-predsednictva-t2648-90.html#p430092

Poznámka žadatele: Schválení jednání RP bod 1.


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.