• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

odměna neuvolněnému zastupiteli (Adam Zábranský) za měsíc prosinec 2015

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 591/2015
číslo:
591
složka:
Krajské sdružení Praha
hospodář:
Ondřej Profant
položka:
Odměna neuvolněným zastupitelům hl. m. Prahy za výkon mandátu
záměr:
odměna neuvolněnému zastupiteli (Adam Zábranský) za měsíc prosinec 2015
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Adam Zábranský
účet:
2300205373/2010
částka:
-5729.00
doklad:
doklad
podáno:
2016-01-05
proplaceno:
2016-01-14
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-predsednictvo-praha-f313/pks-pha-39-2015-prosincove-odmeny-zastupitelu-v-praze-t32009-10.html#p436098

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.