• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Komunální volby - inzerce v KZ - Kralupy n. Vltavou

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 571/2014
číslo:
571
složka:
Krajské sdružení Středočeský kraj
hospodář:
vaclav_malek
položka:
MS Kralupy nad Vltavou
záměr:
Komunální volby - inzerce v KZ - Kralupy n. Vltavou
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Pudilová (ZS, Kralupská sportovní spol., s.r.o.)
účet:
152098780/0600
částka:
-9317.00
doklad:
image.jpg
podáno:
2014-11-01
proplaceno:
2014-11-08
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-forum-stredocesky-kraj-f406/fin-pr-na-komun-volby-kralupech-n-vltavou-t26912.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.