• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Komunální volby - inzerce v KZ - Kralupy n. Vltavou

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 571/2014
číslo:
571
složka:
Krajské sdružení Středočeský kraj
hospodář:
vaclav_malek
položka:
MS Kralupy nad Vltavou
záměr:
Komunální volby - inzerce v KZ - Kralupy n. Vltavou
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Pudilová (ZS, Kralupská sportovní spol., s.r.o.)
účet:
152098780/0600
částka:
-9317.00
doklad:
image.jpg
podáno:
2014-11-01
proplaceno:
2014-11-08
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-forum-stredocesky-kraj-f406/fin-pr-na-komun-volby-kralupech-n-vltavou-t26912.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.