• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

výlepové plochy Kopřivnice

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 567/2014
číslo:
567
složka:
Krajské sdružení Moravskoslezský kraj
hospodář:
Jiří Demel
položka:
projektové čerpání
záměr:
výlepové plochy Kopřivnice
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Vladimír Jalůvka
účet:
812248001/5500
vs:
3349
ks:
0308
částka:
-1400.00
doklad:
vylep_kopr.pdf
podáno:
2014-10-31
proplaceno:
2014-11-01

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.