• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @hospodari má oprávnění nahrávat
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst

propagační předměty

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 564/2017
číslo:
564
rok:
2017
název:
propagační předměty
složka:
Krajské sdružení Středočeský kraj
položka:
Volební výdaje
hospodář:
František Kopřiva
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/7140
záměr:
Záměr na propagační předměty navíc
usnesení:
https://forum.pirati.cz/krajske-predsednictvo-stredocesky-kraj-f314/pks-sck-7-2017-zamer-na-propagacni-predmety-navic-t37300.html
druh:
Volební výdaj
příjemce:
Centrála Pirátská strany
účet:
0000000000/0000
částka:
-18900.00
doklad:
zamer-merch-sck2017.png
podáno:
2017-08-06
proplaceno:
2017-09-02

Poznámka žadatele: Ahoj, prosím o převod z rozpočtu KS SčK do rozpočtu MO


Poznámky Finančního odboru: Interní příjem zde: https://wiki.pirati.cz/fo/prijmy/2017/i17

Půjde do volebního rozpočtu

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.