• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

odměna KoDo-JčK-07/2017

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 559/2017
číslo:
559
rok:
2017
název:
odměna KoDo-JčK-07/2017
složka:
Personální odbor
položka:
Mzdy a odměny
hospodář:
Bc. Jan Novák
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/7122
záměr:
Síť krajských koordinátorů
usnesení:
http://pirat.ly/2436p
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
Jana Rohová
účet:
2600995645/2010
částka:
-18250.00
doklad:
https://github.com/pirati-byro/transparence/blob/master/odmeny/2017/07/dodavatele.tsv https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/05/01/kk-rohova/ cervenec_final.pdf janarohova-2017-0003.pdf
podáno:
2017-08-04
proplaceno:
2017-08-05

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.