• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Připojení k Internetu

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 52/2014
číslo:
52
složka:
Krajské sdružení Pirátů Praha
hospodář:
Ondřej Profant
položka:
Komunitní centrum (nájem a provoz)
záměr:
Připojení k Internetu
účel:
veřejné peníze
příjemce:
SPOJE.NET s.r.o.
účet:
2800061687/2010
vs:
2014030358
ss:
1491
částka:
-8470.00
doklad:
Zálohová faktura
Faktura
podáno:
2014-03-17
proplaceno:
2014-03-20
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-forum-praha-f349/pha-10-2014-internet-v-kc-hlasovani-t22127.html

Poznámka žadatele: Rozprava: https://forum.pirati.cz/krajske-forum-praha-f349/pha-10-2014-rozprava-k-internetu-v-kc-t22083.html


Poznámky Finančního odboru: doplnit konečnou fakturu

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.