• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

odměna neuvolněnému zastupiteli (Ondřej Profant) za měsíc říjen 2015

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 527/2015
číslo:
527
složka:
Krajské sdružení Praha
hospodář:
Ondřej Profant
položka:
Odměna neuvolněným zastupitelům hl. m. Prahy za výkon mandátu
záměr:
odměna neuvolněnému zastupiteli (Ondřej Profant) za měsíc říjen 2015
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Ondřej Profant
účet:
1725030113/0800
částka:
-11168.00
doklad:
Výkazy
podáno:
2015-11-23
proplaceno:
2015-11-30
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-krajskeho-predsednictva-f726/pks-pha-35-2015-t31572.html

Poznámka žadatele: odměna neuvolněnému zastupiteli O. Profantovi za říjen 2015.


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.