• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Jízdné na RV

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 51/2015
číslo:
51
složka:
Personální odbor
hospodář:
Barbora Hrůzová
položka:
Provozní výdaje PO
záměr:
Jízdné na RV
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Vladislav Tobias Esner
účet:
107-2698430297/0100
částka:
-420.00
doklad:
Doklad
podáno:
2015-02-17
proplaceno:
2015-02-18
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-personalniho-odboru-f452/zadost-o-proplaceni-cestovneho-t28272.html
účtováno:
5120002-325

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.