• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Koordinátor

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 507/2017
číslo:
507
rok:
2017
název:
Odměna KoDo-PlK-06/2017
složka:
Personální odbor
položka:
Mzdy a odměny
hospodář:
Bc. Jan Novák
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/6838
záměr:
Síť krajských koordinátorů
usnesení:
https://forum.pirati.cz/republikovy-vybor-f248/rv-55-2016-zamer-vytvoreni-site-krajskych-koordinatoru-t35297.html
druh:
Mzdový výdaj
příjemce:
Miluše Kotišová
účet:
2700323440/2010
vs:
201721
ks:
0308
částka:
-11254.00
doklad:
faktura_201721_pirati.pdf https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2016/12/17/kk-kotisova/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2017/06/milus-kotisova
podáno:
2017-07-19
proplaceno:
2017-07-28

Poznámka žadatele: Odměna KoDo-PlK-06/2017


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.