• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Komunální volby - ozvučení, dj, cesťák

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 501/2014
číslo:
501
složka:
Krajské sdružení Středočeský kraj
hospodář:
vaclav_malek
položka:
Propagace, pořádání akcí, volby
záměr:
Komunální volby - ozvučení, dj, cesťák
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Václav Pecha
účet:
230292395/0300
částka:
-8457.50
doklad:
28836-pdf_pro_tisk000.pdf
mapy_google_pribram.pdf
podáno:
2014-10-20
proplaceno:
2014-10-20
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-forum-stredocesky-kraj-f406/fin-prispevek-na-komunalni-volby-pribram-t25839.html

Poznámka žadatele: 8000,- za ozvučení a 457,50 za cestovné za Přívoz DJ a Ivana Bartoše (183*2,50)


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.