• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @hospodari má oprávnění nahrávat
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst

Podpora pirátského centra MSK

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 500/2017
číslo:
500
rok:
2017
název:
Podpora pirátského centra MSK
složka:
Administrativní odbor
položka:
Provozní výdaje administrativního odboru
hospodář:
Mgr. Martin Kučera
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/6605
záměr:
Plán podpory základní sítě Pirátských center
usnesení:
https://redmine.pirati.cz/issues/6424
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
KS MSK
účet:
1000000000/0000
částka:
-20000.00
doklad:
https://wiki.pirati.cz/fo/prijmy/2017/i7
podáno:
2017-07-17
proplaceno:
2017-08-24

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru: souhlas byl udělen, příjem je narovnán, proplaceno.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.