• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

odměna KoDo-ZlK-06/2017

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 491/2017
číslo:
491
rok:
2017
název:
odměna KoDo-ZlK-06/2017
složka:
Personální odbor
položka:
Mzdy a odměny
hospodář:
Bc. Jan Novák
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/6838
záměr:
Síť krajských koordinátorů
usnesení:
https://forum.pirati.cz/post476997.html
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
Eliška Holšánová
účet:
232525754/0300
vs:
20170002
ks:
0308
částka:
-5500.00
doklad:
https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/05/01/kk-holsanova/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2017/06/eliska-holsanova faktura-20170002-eliskaholsanova.pdf
podáno:
2017-07-14
proplaceno:
2017-07-17

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.