• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Proplacení cestovného na CF - Kateřina Vojtíšková Tomáš Tožička

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 43/2014
číslo:
43
složka:
Administrativní odbor
hospodář:
Bc. Vojtěch Pikal
položka:
Pořádání celostátního fóra
záměr:
Proplacení cestovného na CF - Kateřina Vojtíšková Tomáš Tožička
účel:
volné peníze
příjemce:
Kateřina Vojtíšková
účet:
2500381419/2010
částka:
-558.00
doklad:
kat_jizdenky0001.pdf
podáno:
2014-03-05
proplaceno:
2014-03-07

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru: Souhlas AO

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.