• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Proplacení cestovného na CF - Kateřina Vojtíšková Tomáš Tožička

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 43/2014
číslo:
43
složka:
Administrativní odbor
hospodář:
Bc. Vojtěch Pikal
položka:
Pořádání celostátního fóra
záměr:
Proplacení cestovného na CF - Kateřina Vojtíšková Tomáš Tožička
účel:
volné peníze
příjemce:
Kateřina Vojtíšková
účet:
2500381419/2010
částka:
-558.00
doklad:
kat_jizdenky0001.pdf
podáno:
2014-03-05
proplaceno:
2014-03-07

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru: Souhlas AO

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.