• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

výroba banneru

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 439/2014
číslo:
439
složka:
Krajské sdružení Moravskoslezský kraj
hospodář:
Jiří Demel
položka:
Volební náklady Karviná
záměr:
výroba banneru
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Tomáš Vida
účet:
868110001/5500
vs:
140101805
ks:
0308
částka:
-1543.00
doklad:
faktura-banner.pdf
podáno:
2014-10-06
proplaceno:
2014-10-06

Poznámka žadatele: platba dodavateli


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.