• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

občerstvení

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 429/2016
číslo:
429
rok:
2016
složka:
Krajské sdružení Středočeský kraj
hospodář:
Lenka Kozlová
položka:
Volební výdaje SčK
zdroj:
veřejné peníze
záměr:
výpůjčka plavidel na akci Plavba s Piráty
název:
Občerstvení pro účastníky zahájení kampaně
příjemce:
František Kopřiva
účet:
2329651043/0800
částka:
-172.00
doklad:
obcerstveni-slapadla-kopriva.jpg
podáno:
2016-09-11
proplaceno:
2016-09-15
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/3866
usnesení:
https://forum.pirati.cz/krajske-predsednictvo-stredocesky-kraj-f314/zamer-vypujcka-plavidel-na-akci-plavba-s-piraty-t34962.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru: Z doklady jsou proplaceny pouze nealkoholické nápoje.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.