• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Vyoseni Příbram (vystoupení)

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 424/2015
číslo:
424
složka:
Místní sdružení Příbram
hospodář:
Václav Pecha
položka:
Informování veřejnosti s pirátskou tématikou
záměr:
Vyoseni Příbram (vystoupení)
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Petr Korecký
účet:
1941208043/0800
vs:
1
částka:
-6400.00
doklad:
messenyah_vydaj.pdf
messenyah_dohoda.pdf
podáno:
2015-09-17
proplaceno:
2015-09-17
souhlas:
https://forum.pirati.cz/mistni-forum-pribram-f696/hlasovani-prispevek-vyoseni-5-9-2015-t29985.html

Poznámka žadatele: Honorář za vystoupeni kapely MessenYah - placeno hotově


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.