• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

FO 411/2018 Materiál na akci Ukliďme Česko 2018_HK

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 411/2018
číslo:
411
rok:
2018
název:
Materiál na akci Ukliďme Česko 2018_HK
složka:
Krajské sdružení Královéhradecký kraj
položka:
Pirátské akce
hospodář:
Bc. Pavel Bulíček
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/10353
záměr:
Materiál na akci Ukliďme Česko 2018_HK
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
Libuše Věříšová
účet:
670100-2210497237/6210
částka:
-407.17
doklad:
material_na_akci_uklidme_cesko_2018_hk.pdf
podáno:
2018-04-09
proplaceno:
2018-04-09

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.