• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

odměna neuvolněnému zastupiteli (Jakub Michálek) za měsíc srpen 2015

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 411/2015
číslo:
411
složka:
Krajské sdružení Praha
hospodář:
Ondřej Profant
položka:
Odměna neuvolněným zastupitelům hl. m. Prahy za výkon mandátu
záměr:
odměna neuvolněnému zastupiteli (Jakub Michálek) za měsíc srpen 2015
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Jakub Michálek
účet:
2700468658/2010
částka:
-13416.00
doklad:
Výkaz
podáno:
2015-09-15
proplaceno:
2015-09-17
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-predsednictvo-praha-f313/pks-pha-25-2015-t30272.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.