• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

VyOsení Mladá Boleslav 2015 - zvukař

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 409/2015
číslo:
409
složka:
Krajské sdružení Středočeský kraj
hospodář:
Dominika P. Michailidu
položka:
Rezerva předsednictva
záměr:
VyOsení Mladá Boleslav 2015 - zvukař
účel:
veřejné peníze
příjemce:
František Kopřiva
účet:
2329651043/0800
vs:
02
částka:
-4000.00
doklad:
vyoseni-mb-15-zvukar.jpg
podáno:
2015-09-13
proplaceno:
2015-09-13
souhlas:
https://forum.pirati.cz/mistni-predsednictvo-mlada-boleslav-f740/souhlas-se-zamerem-vyoseni-2015-t30018.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.