• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Vyoseni Příbram Propagace

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 402/2015
číslo:
402
složka:
Mediální odbor
hospodář:
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
položka:
Vyosení Příbram
záměr:
Vyoseni Příbram Propagace
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Petr Korecký
účet:
1941208043/0800
vs:
10
částka:
-1643.00
doklad:
tisk_a1.pdf
vylep.pdf
podáno:
2015-09-08
proplaceno:
2015-09-09
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-medialniho-odboru-f229/zadost-o-proplaceni-paro-vyoseni-pribram-t30216.html

Poznámka žadatele: Výlep plagatů Vyosení Příbram
Tisk plagátu A1
placeno hotově


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.