• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Služby spojené s výkonem pozice asistenta senátorské kanceláře

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 373/2015
číslo:
373
složka:
Krajské sdružení Praha
hospodář:
Ondřej Profant
položka:
Asistent kanceláře senátora
záměr:
Služby spojené s výkonem pozice asistenta senátorské kanceláře
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Adam Skořepa
účet:
670100-2212546362/6210
vs:
20150014
částka:
-2000.00
doklad:
faktura20150014.pdf
podáno:
2015-09-02
proplaceno:
2015-09-02
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-krajskeho-predsednictva-f726/faktura-senat-srpen-t30113.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.