• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

taxi a pohoštění Birgitte Jónsdóttir, návštěvnice konference

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 36/2015
číslo:
36
složka:
Krajské sdružení Pirátů Praha
hospodář:
Ondřej Profant
položka:
Rezerva předsednictva - provizorium
záměr:
taxi a pohoštění Birgitte Jónsdóttir, návštěvnice konference
účel:
veřejné peníze
příjemce:
interní převod
účet:
0000000000/0000
částka:
1048.00
doklad:
vydaje_navsteva_birgitte_jonsdottir.jpg
podáno:
2015-02-11
proplaceno:
2015-02-11
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-financniho-odboru-f230/fo-18-2015-t28046.html
účtováno:
5130002,5120002-325

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru: Přeúčtování z provizoria viz https://www.pirati.cz/fo/vydaje/fo_18_2015 a https://www.pirati.cz/fo/vydaje/fo_37_2015

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.