• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Proplacení cestovních nákladů - WS KoDo Praha 19-02-2017

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 35/2017
číslo:
35
rok:
2017
název:
Proplacení cestovních nákladů - WS KoDo Praha 19-02-2017
složka:
Personální odbor
položka:
Provozní výdaje personálního odboru
hospodář:
Bc. Jan Novák
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/5456
záměr:
WS KoDo Praha 19-02-2017
usnesení:
https://redmine.pirati.cz/issues/5281
zdroj:
@@Zdroj|@@
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
Michal Gill
účet:
2000839374/2010
vs:
20170001
částka:
-675.00
doklad:
cestak_gill_19.2.2017.pdf
podáno:
2017-02-20
proplaceno:
2017-02-27

Poznámka žadatele: Cestovné na školení KoDo konané v Praze dne 19.2.2017, nenárokuji proplacení místenek, výpočet: 30 + 295 + 10 + 340 = 675 Kč


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.