• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Uhrazení soudního poplatku

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 353/2015
číslo:
353
složka:
Krajské sdružení Pirátů Praha
hospodář:
Ondřej Profant
položka:
Rezervní fond klubu zastupitelů hl. m. Prahy
záměr:
Uhrazení soudního poplatku
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Krajský soud v Ústí nad Labem
účet:
3703-3024411/0710
vs:
5949005615
částka:
-3000.00
doklad:
Doklad
podáno:
2015-08-26
proplaceno:
2015-08-26
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-krajskeho-predsednictva-f726/pka-pha-24-2015-t30034.html#p409025

Poznámka žadatele: Jedná se o zaplacení soudního poplatku na žalobu č. 21/2015 - tedy že Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce odmítl poskytnout smlouvu na SMS jízdenky, resp. poskytl jen její zcenzurované části.


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.