• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @hospodari má oprávnění nahrávat
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst

Úhrada za mimořádné vyhledání informací

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 352/2015
číslo:
352
složka:
Krajské sdružení Praha
hospodář:
Ondřej Profant
položka:
Rezervní fond klubu zastupitelů hl. m. Prahy
záměr:
Úhrada za mimořádné vyhledání informací
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Úřad pro technickou normalizaci, meteorologii a státní zkušebnictví
účet:
19-21622001/0710
vs:
06473
částka:
-2400.00
doklad:
unmz_platba.pdf
podáno:
2015-08-24
proplaceno:
2015-08-27
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-financniho-odboru-f230/fo-352-2015-t30038.html#p409114

Poznámka žadatele: Jedná se o úhradu za vyhledanou inoformaci v souvislosti se žádáním o informace Jakubem Michálkem.


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.