• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Proplacení úhrady za poskytnutí smluv

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 351/2014
číslo:
351
složka:
Mediální odbor
hospodář:
Vít Konečný
položka:
Informační kampaň "Smlouvy na internet"
záměr:
Proplacení úhrady za poskytnutí smluv
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Statutární město Kladno
účet:
19-729141/0100
vs:
161712324
částka:
-111.00
doklad:
kladnosmlouvy.pdf
podáno:
2014-09-23
proplaceno:
2014-09-24
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-financniho-odboru-f230/fo-351-2014-proplaceni-uhrady-za-poskytnuti-smluv-t26166-10.html#p353320

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru: Vrácen přeplatek https://www.pirati.cz/fo/vydaje/fo_795_2014

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.