• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Služby spojené s výkonem pozice asistenta senátorské kanceláře

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 347/2015
číslo:
347
složka:
Krajské sdružení Pirátů Praha
hospodář:
Ondřej Profant
položka:
Asistent kanceláře senátora
záměr:
Služby spojené s výkonem pozice asistenta senátorské kanceláře
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Adam Skořepa
účet:
670100-2212546362/6210
vs:
20150011
částka:
-2000.00
doklad:
faktura20150011.pdf
podáno:
2015-08-05
proplaceno:
2015-08-05
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-krajskeho-predsednictva-f726/faktura-senat-cervenec-t29878.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.