• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Odměna zastupiteli O. Profantovi za měsíc 6/2016

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 314/2016
číslo:
314
rok:
2016
složka:
Krajské sdružení Praha
hospodář:
Ondřej Profant
položka:
Klub zastupitelů
zdroj:
veřejné peníze
záměr:
Odměna zastupiteli O. Profantovi za měsíc 6/2016
název:
Odměna zastupiteli O. Profantovi za měsíc 6/2016
příjemce:
Ondřej Profant
účet:
1725030113/0800
částka:
-9054.00
doklad:
https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/ondrej-profant/
podáno:
2016-07-26
proplaceno:
2016-07-26
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/3468
usnesení:
https://forum.pirati.cz/krajske-forum-praha-f349/ks-pha-38-2014-placena-funkce-zastupitelu-hlasovani-t27019.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.